Ποδόσφαιρο posted by

Χρόνια πολλά Θρύλε !!!

Χρόνια πολλά Θρύλε !!!

«Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλον “Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς” Σωµατείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωµατικής αγωγής παρά τη νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής».
10/3/1025

Share Article:

Comments are closed.